הלקוחות שלנו

אנו גאים בלקוחותינו ובשותפות שלנו עימם. עברנו יחד דרך ארוכה והאתגרים המשותפים לנו היו רבים. להלן רשימה חלקית של לקוחותינו.

 • כרמל אולפינים בע"מ

  כרמל אולפינים
 • חברת דלק

  חברת דלק
 • אבן קיסר

  אבן קיסר
 • חיפה כימיקלים

  חיפה כימיקלים
 • מילופרי

  מילופרי
 • מילוטל

  מילוטל
 • מילואות

  מילואות
 • צים

  צים
 • מילועוף

  צים
 • שטראוס גרופ

  צים
 • שטראוס גלידות

  צים
 • חגלה

  צים
 • כתר

  צים
 • טרנסוורלד

  צים
 • טיבעול

  צים
 • פולימר לוגיסטיק

  צים