דף קשר

טלפונים

טלפון ראשי (מרכזיה): 04-9876222
טלפון משרד הובלות:  04-9876210, 04-9876218
טלפון מסוף לוגיסטי: 04-9876207 
טלפון הובלה חקלאית: 04-9876201
קצין בטיחות בתעבורה: 04-9876209
פקס הנהלה, הנהלת חשבונות: 04-9876200
פקס משרד הובלות: 04-9876220
פקס מסוף לוגיסטי: 04-9810292 
טלפון פיתוח עיסקי : 04-9876202 ,054-7914193

 דוא"ל

משרדי הנהלה:  ela@galilmaaravi.co.il
סמנכ"לית תפעול ולוגיסטיקה:  n_inbal@taavura.co.il
מנהל רכש ולוגיסטיקה: g_danny@galilmaaravi.co.il
קצין בטיחות/מנהל תפעול משק: schneider@galilmaaravi.co.il
משרד הובלה חקלאית:  uri_s@galilmaaravi.co.il
משרד הובלה כללי:  sidur_avoda@galilmaaravi.co.il
מנהל פיתוח עיסקי udi@galilmaaravi.co.il